Shuma e Dërgesës (€)Provizioni (€)*
    0.00      -     55.0013
    55.01     -  105.0014
  105.01   -    205.0021
  205.01   -    310.0027.5
  310.01   -    410.0032.5
  410.01   -    515.0037.5
  515.01  -     770.0042.5
  770.01  -   1025.0049
1025.01  -   1280.0057
1280.01  -   1535.0062
1535.01  -   1790.0072.5
1790.01  -   2050.0082.5
2050.01 -    2560.00103
2560.01 -    3075.00123
3075.01 -    3590.00143
3590.01 -    4105.00163
4105.01 -    4620.00183
4620.01 -    5135.00203
5135.01  -   5650.00223
6165.01  -   6500.00263
5650.01  -   6165.00243
**Gjatë fushatave promocionale mund të aplikohen tarifa të ndryshme nga ato te paraqitura në listën për transfer paras
Shuma e Dërgesës (€)Provizioni (€)*
0.00 - 100.006
100.01 - 200.009
200.01 - 400.0011
400.01 - 600.0013
600.01 - 800.0015
800.01 - 1000.0017
1000.01 - 1300.0022
1300.01 - 2000.0030
2000.01 - 2500.0035
2500.01 - 3500.0040
3500.01 - 5000.0050
Shuma e Dërgesës (CHF)Provizioni (CHF)*
      0.05   - 500.005
  500.05   -1000.007
1000.05   -1500.0010
1500.05   -2000.0012
2000.05  - 2500.0015
2500.05  - 3000.0017
3000.05  - 3500.0020
3500.05  - 4000.0025
4000.05  - 5000.0030
5000.05  - 6000.0035
6000.05  - 8500.0040
Shuma e Dërgesës (€)Provizioni (€)
0.01     - 100.007
100.01 - 200.0010
200.01 - 300.0014
300.01 - 500.0019
500.01 - 600.0023
600.00 - 700.0026
700.00 - 800.0033
800.00 - 1000.0033
Shuma e Dërgesës £Provizioni £ NË MINUTË*Provizioni £ NEXT DAY*
     0 .00 -    10.006.94.9
     10.01 -   20.006.94.9
    20.01 -    30.006.94.9
    30.01 -    40.006.94.9
    40.01 -    50.006.94.9
    50.01 -  100.006.95.9
  100.01 -  200.009.96.9
  200.01 -  300.0014.99.9
  300.01 -  400.0020.914.9
  400.01 -  500.0024.920.9
  500.01 -  600.0030.924.9
  600.01 -  700.003530.9
  700.01 -  800.003530.9
  800.01 -  900.004130.9
  900.01 - 1000.004633.9
1000.01 - 1200.004633.9
Shuma e Dërgesës (€)Provizioni (€)
0.01     - 100.007
100.01 - 200.0010
200.01 - 300.0014
300.01 - 500.0019
500.01 - 600.0023
600.00 - 700.0026
700.00 - 800.0033
800.00 - 1000.0033