Dërgesë Parash English

Të tërheqësh para në menyrë të sigurt dhe të shpejtë, tani është më e lehtë në më se 498 000 Agjenci të Western Union të shpërndara në gjithë botën.

Si të tërheqësh para?

Të tërheqësh para në menyrë të sigurt dhe të shpejtë, tani është më e lehtë në më se 498 000 Agjenci të Western Union të shpërndara në gjithë botën.

Sherbime per pagesë

Unioni Financiar Prishtinë ofron shërbimin Arkëtime dhe Pagesa nga Maj 2008 (miratuar nga BQK). Unioni Fiananciar Prishtinë ofron këtë shërbimin në më se 190 lokacione të ndodhura në të gjithë Kosovën.

Agjencitë

Unioni Financiar Prishtinë, ka më shumë se 190 lokacione
Union Net – Western Union të shtrira në të gjithë territorin e Kosovës.

 

Shiko më shumë

Historiku “Unioni Financiar Prishtinë”

“Unioni Financiar Prishtinë” Agjent i Western Union Financial Services Inc për Kosovë ofron shërbimin Western Union dhe shërbimin Arkëtime dhe Pagesa në më se 190 lokacione në të gjithë territorin e Kosovës.

Lexo historikun

Tarifat

“Unioni Financiar Prishtinë” Agjent i Western Union Financial Services Inc për Kosovë ofron shërbimin Western Union dhe shërbimin Arkëtime dhe Pagesa në më se 190 lokacione në të gjithë territorin e Kosovës.

Shiko Tarifat

Bëhu agjent

“Unioni Financiar Prishtinë” Agjent i Western Union Financial Services Inc për Kosovë ofron shërbimin Western Union dhe shërbimin Arkëtime dhe Pagesa në më se 190 lokacione në të gjithë territorin e Kosovës.

Kliko Ketu