TARIFAT PËR PAGESA
NËPËRMJET SISTEMIT TË ARKËTIME DHE PAGESA

LLOJET E PAGESAVEPROVIZIONI (€)
FATURAT E RRYMËS ‘’KESCO’’Pa provizion
FATURAT PËR UJËSJELLËSIN ‘’KRU‘’ KRU-(Prishtina ,Radoniqi,Hidromorava,Bifurkacioni,Hidrodrini,Hidroregjioni)Pa provizion
SHËRBIMET TELEVIZION DHE INTERNET Operatorët (‘’Artmotion’’,’’Kujtesa’’,’’Ipko’’,’’Telkos’’,’’Kadria net’’,’’Asnet’’,’’Digitalb’’)Pa provizion
KRM ‘’PASTERTIA‘’Pa provizion
‘’ECO – HIGJIENA‘’Pa provizion
PAGESA PËR NDËRRMARRJA PUBLIKE BANESORE SH APa provizion
TAKSA PËR GRUMBILLIMIN E MBETURINAVE0.5
PAGESA - TAKSA KOMUNALE1
PAGESA - GJOBAT E POLICISË1
PAGESA PËR KOMPANITË E SIGURIMEVE0.7
MPB - MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME (Pasaportë , ID , Taksë Ekologjike , ...)1
PAGESA PËR ATK DHE KONTRIBUTE PENSIONALE - 0-10 €0.5
PAGESA PËR ATK DHE KONTRIBUTE PENSIONALE - Mbi 10 €1
MINISTRIA E ARSIMIT - 0-100 €0.5
MINISTRIA E ARSIMIT - Mbi 100 €1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS0.5
BIBLIOTEKA KOMBËTARE0.5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS - 0-100 €0.5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS - Mbi 100 €1
PAGESA PËR MINISTRI TË NDRYSHME (MTI , MSH , MBPZHR , MD , MPJ ,MEF , MMPH , MAP,...... )1
KËSHILLI GJYQËSORË1
PAGESA PËR BURGJET1
SHËRBIMI SPITALOR KLINIK DHE UNIVERSITAR I KOSOVËS1
AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TE KOSOVES1
AGJENCIA E MENAXHIMIT EMËRGJENT1
KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA1
KQZ-DEPOZ.E SUBJEKTEVE POLITIKE1
KOMISIONI RREGJIST.PROKURIME PUBLIKE1
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MIRNERALE1
AGJENCIA EKZEKUTIVE/ INSPEKTORIATIT I PUNËS1
AUTORITETI RREGULLATIV I TELEKOMUNIKACIONIT1
KËSHILLI PROKUORIAL I KOSOVËS1
ZYRA RREGULLATIVE E AVIACIONIT CIVIL1
TË HYRAT PËR ZYRËN E KRYEMINISTRIT1
GJOBAT NDAJ INSTITUCIONEVE FINANCIARE1
KOMISIONI PËR ANKESA DHE PARASHTRESA1
REGJISTRIMI CIVIL1
SKEMA E KOMPENSIMIT /FONDE MIRËBESIM1
ODA E INFERMIEREVE TË KOSOVËS0.5
PAGESA PËR KOLEGJIN ‘’TEMPULLI’’1
PAGESA PËR KOLEGJIN ‘’TEMPULLI’’(STUDENT)0.5
PAGESA PËR NDËRMARRJEN SHOQËRORE ''TREGU''1
PAGESA PËR ‘’MJESHTRI SHPK’’0.2
PAGESA PËR KREDITIMI RURAL I KOSOVES - KRK0.7
PAGESA PËR ‘’MONEGO’’ dhe ‘’IUTE CREDIT’’1
PAGESA PËR ‘’TOURING CLUB KOSOVA (TCK)’’ - 0-15 € 0.5
PAGESA PËR ‘’TOURING CLUB KOSOVA (TCK)’’ - MBI 15 €1
PAGESA PËR ‘’TAK SH.P.K ’’ - 0-15 € 0.5
PAGESA PËR ‘’TAK SH.P.K ’’ - MBI 15 €1
PAGESË E KONFIRMIMIT PËR SHËRBIMIN WU2

Për me shumë informacione : 038/549 840 044/110 840 *.