Si të parashtroni një ankesë?

Unioni Financiar Prishtinë synon të ofroj shërbime të shkëlqyeshme për të gjithë klientët. Prandaj, ne jemi të hapur ndaj sygjerimeve, rekomandimeve dhe ankesave tuaja.

Ju mund të na kontaktoni në disa kanale:

  • Përmes letrës postare – duke e dërguar ankesën e juaj në adresën Rr. Rexhep Mala, Nr. 18, Prishtinë
  • Numër të telefonit – + 383 38 549 840 ose + 383 44 110 840
  • Email – sygjerimet-ankesat@ufp-ks.com
  • Përmes webfaqes – ufp-ks.com duke mbushur formën e ankesave që e gjeni më poshtë
  • Përmes të gjithë agjentëve tonë në Kosovë

Ankesa juaj do të trajtohet brenda 15 ditëve.