TARIFAT PËR DËRGESAT NGA KOSOVA

Shuma e Dërgesës në (€)Komisioni (€)
0.00 - 100.006
100.01 - 150.009
150.01 - 200.0011
200.01 - 300.0013
300.01 - 500.0015
500.01 - 800.0017
800.01 - 1000.0022
1000.01 - 1500.0030
1500.01 - 2000.0040
2000.01 - 3500.0050
mbi 3500.0050

Nga Kosova në: Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi, Slloveni dhe Kroaci.

Shuma e Dërgesës në (€)Komisioni (€)
0.01 - 100.006 €
100.01 - 200.008 €
200.01 - 400.0010 €
400.01 - 600.0012 €
600.01 - 800.0014 €
800.01 - 1000.0016 €
1000.01 - 1250.0020 €
1250.01 - 2000.0028 €
2000.01 - 2500.0034 €
2500.01 - 3000.0038 €
mbi 3000.0148 €

* Western Union gjithashtu përfiton edhe nga këmbimi valutor. Kur zgjidhni një transfertë të parave, krahasoni me kujdes tarifën e transferit dhe kursin e këmbimit. Tarifat, kurset e
këmbimit mund të ndryshojnë sipas brendit, kanalit të dërgimit dhe vendndodhjes bazuar në një numër faktorësh. Tarifat dhe normat i nënshtrohen ndryshimit pa njoftim.
** Paratë mund të vonohen ose shërbimet nuk janë të disponueshme duke u bazuar të kushteve të ndryshme të transfertës, duke përfshirë shumën e dërguar,
destinacionin,disponueshmëria e monedhës, çështjet rregullatore, kërkesat e identifikimit, orari i agjentit, diferenca në zonat kohore ose zgjedhja e opsioneve në vonesë*. Kufizime
të tjera mund të zbatohen. Për detaje shtesë, shikoni formen Dërgesë Parash.
© 2020 Western Union Holdings Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
* Gjatë fushatave promocionale mund të aplikohen komisione të ndryshme nga ato te paraqitura në listën e tarifave për transfertë parash