TARIFAT PËR DËRGESAT NGA KOSOVA

Shuma e Dërgesës në (€)Komisioni (€)
0.00 - 100.006
100.01 - 150.009
150.01 - 200.0011
200.01 - 300.0013
300.01 - 500.0015
500.01 - 800.0017
800.01 - 1000.0022
1000.01 - 1500.0030
1500.01 - 2000.0040
2000.01 - 3500.0050
mbi 3500.0050

Western Union gjithashtu përfiton edhe nga këmbimi valutor. Kur zgjidhni një transfertë të parave, krahasoni me kujdes tarifën e transferit dhe kursin e këmbimit. Tarifat, kurset e këmbimit mund të ndryshojnë sipas brendit, kanalit të dërgimit dhe vendndodhjes bazuar në një numër faktorësh. Tarifat dhe normat i nënshtrohen ndryshimit pa njoftim.

Paratë mund të vonohen ose shërbimet nuk janë të disponueshme duke u bazuar të kushteve të ndryshme të transfertës, duke përfshirë shumën e dërguar, destinacionin,disponueshmëria e monedhës, çështjet rregullatore, kërkesat e identifikimit, orari i agjentit, diferenca në zonat kohore ose zgjedhja e opsioneve në vonesë*. Kufizime të tjera mund të zbatohen. Për detaje shtesë, shikoni formen Dërgesë Parash.
© 2020 Western Union Holdings Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.