Pagesa të tjera

Në rrjetin Unionnet – Western Union ju mund të kryeni TË GJITHA LLOJET E PAGESAVE.

Në më shumë se 156 Lokacione të ndodhura në të gjithë Kosovën ,ju mund të kryeni shërbimin e pagesave.

Administrata Tatimore

 • Pagesë për Tatimet
 • Pagesë per Kontribute Pensionale
 • Të tjera

Ministria e Punëve të Brendshme

 • Pagesë për pasaporta
 • Pagesë për letërnjoftim (ID) dhe për të huaj
 • Pagesë për regjistrim të automjetit
 • Pagesë për taksa rrugore, ekologjike, administrative
 • Pagesë për patentë shofer,licensat,provimet
 • Të tjera

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

 • Pagesë për regjistrimin e biznesit
 • Pagesë për liçencat
 • Të tjera

Ministria e Arsimit

 • Pagesë për studentë , konviktet
 • Pagesë për semestër, provimet
 • Pagesë për Biblotekën Kombëtare
 • Të tjera

Komunat

 • Pagesë për taksa komunale
 • Pagesë për tatim në pronë
 • Pagesë për çerdhe
 • Të tjera

Policia

 • Dënimet në trafik
 • Të tjera

Kompanite e Sigurimeve

 • Pagesë për sigurimin e automjeteve
 • Pagesë për sigurimin e jetës, pronës
 • Pagesë për sigurimin shëndetësor
 • Të tjera

Pagesa PA PROVIZION

 • Pagesë e faturave për Korporatën Energjetike të Kosovës – KESCO
 • Pagesë për shërbimin KUJTESA
 • Pagesë për Ujësjellësin Rajonal Prishtina – KUR PRISHTINA
 • Pagesë për Ujësjellësin Rajonal Radoniqi – KRU RADONIQI
 • Pagesë për Ujësjellësin Rajonal Hidromorava – Hidromorava
 • Pagesë për shërbimin “Touring Club Kosova” – TCK
 • Pagesë për shërbimin VALA, IPKO,  
 • Të tjera