Rreth nesh – Unioni Financiar Prishtinë

Rreth Nesh

Sot, me më shume së 500,000 agjenci në më shumë se 200 shtete në të gjithë botën
miliona klientë kanë zgjedhur të përdorin shërbimin transfer parash Western Union për t’i dërguar para miqve dhe të afërmve të tyre.

Historiku

Rreth nesh - Unioni Financiar Prishtinë